דיסקוגרפיה

צילומי עטיפות:
אבנר גדסי: סמי בן גיאת /  מדליק: א. אגור / דף חדש: אליצור ראובני / יש מסיבה: אליצור ראובני / אתה לי ילד: צחי אוסטרובקי

חזרה לראש העמוד >>